CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hình thức thanh toán trực tiếp

Hình thức thanh toán COD

Hình thức thanh toán chuyển khoản

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

  • CHỦ TÀI KHOẢN:  NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
  • SỐ TÀI KHOẢN:  304.316
  • NGÂN HÀNG:  ACB – HCM